DPH v praxi


DPH 2015 v praxi – příklady, příklady, příklady

Seminář je určen pro:

pokročilé účetní a daňové poradce

Cíl semináře:

Posluchači budou provedeni zákonem o DPH pomocí praktických příkladů a situací, které se vyskytují nejčastěji. Vlastní příklady jsou vítány! Je nezbytné, aby měli účastníci s sebou text zákona o DPH.

Obsah semináře:

  • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně
  • dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění)
  • místo plnění
  • základ daně, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy)
  • opravy základu daně (dobropisy, vrubopisy, bonusy, slevy, vracení zboží)
  • sazby daně (jedno nebo více plnění)
  • osvobození od daně (nejčastější otázky a problémy, výkladové varianty u některých druhů činností)
  • nárok na odpočet (okamžik vzniku nároku, krácení nároku, různé způsoby krácení, různé důvody krácení, nejčastější chyby a omyly)
  • kdy hledat pomoc v právu ES

Velký prostor pro diskusi, konzultace.

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Lektorka Olga Holubová

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH – výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. V současné době poskytuje daňové poradenství podnikatelským i veřejnoprávním či neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH.

Externě též pracuje pro daňově poradenské společnosti a advokátní kanceláře.

 

 Přihláška na seminář