Daňový doklad


Chybné náležitosti na daňovém dokladu

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nemá chybný údaj o dodavateli na daňovém dokladu vliv na oprávněnost nároku na odpočet DPH.

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu, kdy na daňových dokladech k dodávkám byla uvedena jiná osoba, než která plnění uskutečnila. Plnění uskutečnila fyzická osoba, která byla plátcem daně. Tato fyzická osoba obdržela úplatu za plnění a dopustila se podvodu, neboť vydávala plnění za uskutečněná jinými osobami a vystavovala jejich jménem daňové doklady.

Správce daně zpochybnil nárok na odpočet daně.

Nejvyšší správní soud se však s jeho názorem neztotožnil. Nesprávný údaj na daňovém dokladu lze prokazovat i jiným způsobem. Bylo-li prokázáno, že plnění bylo uskutečněno, a není-li sporu o tom, kdo je uskutečnil, pak nárok na odpočet nelze upřít jen proto, že dodavatel uvedl nesprávnou osobu jako dodavatele na daňový doklad. Nejde o fiktivní doklady, pouze o doklady s nesprávnou náležitostí.

Daňové řešení tak nesleduje směr trestněprávního řízení. Bude-li podvodný dodavatel odsouzen v trestněprávním řízení, nemusí to znamenat ztrátu nároku na odpočet pro odběratele.

28.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.