Sazby DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna schválila změny v DPH od příštího roku. Zavedení další sazby daně ve výši 10 % se má týkat pouze příštího roku, následně by mělo dojít k návratu ke dvěma sazbám daně. Podívejte se spolu s námi, jakých změn se v rámci daní z přidané hodnoty dočkáme oproti DPH 2014.

Poslanci schválili návrhy změn v sazbách DPH od roku 2015. O dalším osudu novely bude rozhodovat Senát.

Vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 %, která se nově má nazývat první snížená sazba daně, má být zavedena i druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Nadále má zůstat základní sazba daně ve výši 21 %.

 Do sazby 10 % mají být zařazené následující položky, které obsahuje zákon o dph – návrh přílohy č. 3a

  • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti jsou definovány v příloze č. 3a zákona o DPH odkazem na evropské nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

  • Prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely

Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – pokud jsou určené pro výše uvedené účely a spadá pod vyjmenované kódy kombinované nomenklatury.

  • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované

Nevztahuje se na zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy (podle zákona o regulaci reklamy). V příloze č. 3a zákona o DPH je též definováno, co se rozumí tištěnou knihou a obrázkovou knihou pro děti.

7.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.