Přenesená daňová povinnost (reverse charge) na mobily a další zboží od 2015

Povinnost přiznat daň se má nově přenášet na příjemce i při dodání dalšího zboží, u něhož tak stanoví vláda nařízením. Od roku 2015 se zvažuje zavést tento postup například na obiloviny, vybrané kovy či mobilní telefony.

Směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný mechanismus přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a dále zavedení mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. V souvislosti s tímto jsou navrženy koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zákon o DPH  má být doplněn o ustanovení o dočasném použití režimu přenesení daňové povinnosti. V tomto režimu má povinnost přiznat daň příjemce u dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH, pokud tak vláda stanoví nařízením.

V současné době se připravuje nařízení, podle něhož by se přenos daňové povinnosti měl týkat například těchto artiklů:

  • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku,
  • surové či polozpracované kovy včetně drahých kovů, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku a režim přenosu povinnosti přiznat daň se na ně nevztahuje již z jiného důvodu,

Pokud celková částka základu daně na daňovém dokladu překračuje částku 100 000 Kč, pak se má režim přenosu povinnosti přiznat daň použít například tehdy, jsou-li dodávány mobilní telefony, mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku, herní konzole, tablety a laptopy, pokud odpovídají v nařízení uvedeným kódům nomenklatury celního sazebníku.

Na konečnou podobu nařízení je však potřeba ještě počkat.

21.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH v praxi – příklady, příklady, příklady  a díky paní lektorce Olze Holubové se seznamte se změnami v zákoně o DPH v praxi.