Průvodce novelou zákona o DPH 2015, s důrazem na praktické příklady

Seminář je určen pro:

účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory, podnikatele.

Cíl semináře:

Seznámení se všemi změnami v zákoně o DPH s účinností od 1.1.2015, které procvičíme na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH, Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

1. Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH

2. Změny 2014, 2015, 2016

Novela č. 196/2014 Sb.

 • nová pravidla pro stanovení místa plněn zejména u telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani
 • rozšiřuje v § 3 územní působnost EU o fr.  Regiony Mayote
 • zavádí zvláštní režim jednoho správního místa
 • ruší definici „místa pobytu“ u fyzické osoby – místo ní zavádí znovu definici pojmů „bydliště“ a místo, kde se obvykle zdržuje a „místo pobytu“
 • rozšiřují se dále důvody registrace identifikovaných osob
 • umožňuje se  osobám  které chtějí použít zvláštní režim jednoho správního místa  od 1. ledna 2015, se registrovat k tomuto zvláštnímu režimu již od 1. října 2014. – vazba na DŘ

Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela

 • druhá snížená sazba daně ve výši 10%
 • promítnutí do dalších ustanovení zákona
 • nové přílohy k zákonu

4. Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb.   s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

 • navrácení osvobozeného nájmu do obratu v § 4a
 • nová ustanovení § 6k, § 6l – identifikované osoby
 • základ daně při dovozu
 • oprava základu daně i v případě přijaté úplaty před DUZP
 • oprava základu daně a výše daně u dílčího plnění – 3 roky od konce zd. období po převzetí celkového díla  při předání po částech
 • potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu
 • změny v ustanovení § 48  Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo u dokončené stavby pro sociální bydlení, nový § 49, zásadní změny
 • změny v §56 – dodání nemovité věci – nové definice pojmů
 • nájem nemovité věci
 • prodej zboží za ceny bez daně
 • zvláštní režim pro investiční zlato
 • režim přenesení daňové povinnosti – změny
 • dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti – zásadní ustanovení – vazba na Nařízení vlády

5. Informace GFŘ

 • nespolehlivý plátce   –  nová informace GFŘ- zpřísnění již od 1.10,2014, možnost odvolání proti rozhodnutí FU o nespolehlivém plátci – § 109 DŘ (dodatky č. 1  a č. 2   k Info GFŘ –  poslední k 21.8.2014)
 • vývoj ustanovení o ručení  příjemce zdanitelného plnění – praktické dopady
 • informace GFŘ k sazbám
 • informace GFŘ k elektronickému podávání
 • informace GFŘ ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa

(očekávaná Informace GFŘ ke zdanění nemovitostí)

Doporučený materiál s sebou:  Zákon o DPH s účinností od 1.1.2015 

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář