DPH a problematické okruhy v novele zákona s účinností od 1.1.2015

Seminář je určen:

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl semináře:

je probrat novelu zákona o DPH od 1.1. 2015  a vše vysvětlit na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH; Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH:

I.

  • Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela
  • Novela č. 196/2014 Sb.
  • Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb. s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

II.

První zkušenosti s institutem zvláštní režim jednoho správního místa  MOSS

  • registrace
  • podávání přiznání
  • dodatečné daňové přiznání

III.

Sazby daně, dodání zdanitelných plnění z přílohy č. 3a, – sazba daně 10%. Výklad informace GFŘ k sazbám 2015.

IV.

Problematika základních pojmů uvedených v § 48 – první snížená sazba daně u stavebních a montážních prací na dokončené nemovitosti

  • Dodání a výstavba nemovitostí pro sociální bydlení, převod práva stavby včetně nemovité věci pro sociální bydlení
  • Dodání vybrané nemovité věci podle § 56
  • Nájem vybrané nemovité věci podle § 56a , zvláštnosti nájemních vztahů, finanční pobídky mezi pronajimatelem a nájemcem a jejich daňové řešení, bohatá judikatura SDEU k problematice nájmů
  • Režim přenesení daňové povinnosti na nové komodity dle přílohy č. 6 a dle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb.  – praktické zkušenosti

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář