Kontrolní hlášení u DPH

Zákon o DPH bude nově obsahovat administrativní povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH. Plátci DPH se musí přizpůsobit požadavkům zákona o DPH do roku 2016.

Nová povinnost má následující parametry:

 • Povinnost podat kontrolní hlášení

Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce:

 1. a)      který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 2. b)      pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 3. c)      který uskutečňuje plnění týkající se investičního zlata.
 • Kdy plátci nemusí výkaz podávat

Kontrolní hlášení nepodává plátce, který uskutečnil pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63. Kontrolní hlášení rovněž nepodává plátce, který neuskutečnil za kalendářní měsíc žádné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku.

 • Elektronická forma

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 • Lhůta pro kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení se podává za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

 • Sankce

Pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

 1. a)      1 000 Kč, pokud je dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 2. b)      10 000 Kč, pokud je podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 3. c)      30 000 Kč, pokud je nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 4. d)      50 000 Kč, pokud je nepodá ani v náhradní lhůtě.

14.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.