DPH pro začátečníky

Seminář je určen pro:

úplné začátečníky –  pracovníky účtáren, podnikatele, kteří se v praxi s daní z přidané hodnoty dosud nesetkali.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady.

Doporučení: Účastíci si přinesou na seminář Zákon o DPH.

 

Obsah semináře:

 • význam a cíl zákona  o DPH, principy zákona o DPH
 • význam komunitárního práva  pro tuzemskou praxi, vliv práva ES vč. judikatury ESD na aplikaci zákona o DPH
 • význam správného použití pojmů vymezených pro účely ZDPH
 • čtyři pravidla pro určení předmětu daně
 • jak stanovit obrat pro povinnou registraci, povinnosti  při registraci plátce nebo identifikované osoby
 • poskytnutí služby – definice, místo plnění,
 • dodání zboží – definice, místo plnění
 • daňové doklady
 • povinnost přiznat daň
 • základ daně
 • osvobozená plnění
 • nárok na odpočet,
 • zvláštní režimy

 

Časový harmonogram semináře:

1. den – 1.6.2015

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

2. den – 2.6.2015

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Lektorka Olga Holubová

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH – výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. V současné době poskytuje daňové poradenství podnikatelským i veřejnoprávním či neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH.

Externě též pracuje pro daňově poradenské společnosti a advokátní kanceláře.

 

 Přihláška na seminář