Aktuální nabídka seminářů

Aktuální nabídka seminářů týkajících se problematiky DPH 2015 zahrnuje:

> DPH 2015 v praxi – příklady, příklady, příklady (14.5.2015)

> DPH  a problematické okruhy v novele zákona s účinností od 1.1.2015 (19.5.2015)

> DPH pro začátečníky (1.6.2015)

> Průvodce novelou zákona o DPH 2015, s důrazem na praktické příklady a nejčastější chyby v praxi (2.6.2015)

> Aplikace novely zákona o DPH 2015 a informací GFŘ s důrazem na poznatky praktických problémů (20.7.2015)